Kategorie

I. Warunki ogólne

1. Sklep internetowy, znajdujący się na stronie internetowej pod adresem www.ZaopatrzenieRolnictwa.pl umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem Internetu.

2. Sklep www.ZaopatrzenieRolnictwa.pl jest prowadzony przez firmę:

Handel Artykułami Rolnymi "RADEKS" Radosław Szabłowski

07-300 Ostrów Mazowiecka , powiat Ostrów Mazowiecka 
Nip. 759-162-42-32
Regon 140301606

3. Adres do korespondencji:

Handel Artykułami Rolnymi "RADEKS"

Radosław Szabłowski
07-300 Ostrów Mazowiecka
tel. : +48 29 74 514 84

tel. : +48 512 27 87 56
e-mail: biuro@zaopatrzenierolnictwa.pl


4. Zakup w sklepie internetowym www.ZaopatrzenieRrolnictwa.pl oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

II. Procedura składania i realizacji zamówień

5. Zamówienie można składać za pomocą funkcji dodania produktu do koszyka oraz następnie poprzez przycisk "Zamówienie".
By można było poprawnie przeprowadzić procedurę zamówienia, konieczne będzie założenie konta użytkownika, dzięki któremu można także obserwować status realizacji zamówienia.

6. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie danych teleadresowych wraz z poprawnym, istniejącym adresem e-mail i numerem telefonu pod którym będzie potwierdzić złożenie zamówienia.

7. Zamówienie można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 13:00, w soboty, niedzielę oraz święta - będą realizowane następnego dnia roboczego.

8. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację złożonego zamówienia, firma Handel Artykułami Rolnymi "Radeks" zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia - o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Zamawiającego.

9. Zamówienia w których nieprawidłowo wypełniono dane teleadresowe ( nieistniejący e-mail, lub brak telefonu ) nie będą rozpatrywane.

10. Firma Handel Artykułami Rolnymi "Radeks" zastrzega sobie prawo do wstrzymania zamówień wzbudzających wątpliwości.

11. Ceny towarów znajdujących się w sklepie internetowym www.ZaopatrzenieRolnictwa.pl są podane w złotych polskich i zawierają VAT (ceny brutto).

12. Firma Handel Artykułami Rolnymi "Radeks" wystawia paragon lub fakturę VAT na zakupiony towar. Aby otrzymać fakturę VAT należy poprawnie wypełnić dane firmy wraz z NIP.

13. Firma prowadzi sprzedaż wysyłkową oraz stacjonarną, jest możliwy odbiór osobisty po uprzednim umówieniu się telefonicznym (nr. tel. 512 27 87 56).

14. Do każdej transakcji dołączony jest paragon lub na życzenie Faktura Vat

15. Dokonanie dostawy towaru następuje z chwilą wydania towaru podmiotowi, który jest zobowiązany do jego dostarczenia.

Polityka prywatności:

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH

Dbamy o Państwa prywatność, dlatego też na podstawie art.13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych informujemy że:

Administratorem Państwa danych jest: Radosław Szabłowski, przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Handel Artykułami Rolnymi RADEKS Radosław Szabłowski ul. Lubiejewska 87 07-300 Ostrów Mazowiecka , NIP 759-162-42-32 , nr REGON 140301606, Dane kontaktowe Administratora to: 512-27-87-56, e-mail: biuro@zaopatrzenierolnictwa.pl

Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu:

– świadczenia usług drogą elektroniczną w tym dokonywania transakcji i płatności

– sprzedaży towarów, ewentualnych reklamacji i archiwizacji

– składania zamówień

– zawierania umów – wykonywania rozliczeń podatkowych i rachunkowych

– wysyłania informacji handlowych w wersji papierowej lub elektronicznej

– windykacji należności; prowadzenie postępowań sądowych

– kontaktu , przez e-mail oraz telefon (za zgodą) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do wykonywania w/w czynności. Pomimo dobrowolności, konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości wykonywania w/w czynności.

Podmioty którym administrator przekazuje dane:

– podmioty uprawnione do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa.

– Osobom upoważnionym tj: pracownikom i współpracownikom aby mogli wykonywać swoje obowiązki

– Podmiotom realizującym dostawę towarów tj: przewoźnikom, firmą kurierskim

– hostingodawcy

– dostawcy oprogramowania ułatwiającego prowadzenie działalności( np. oprogramowanie księgowe)

– dostawcy korespondencji np: poczta – podmiot zapewniający nam wsparcie techniczne

– innym odbiorcą np: bankom, kancelariom prawnym, ubezpieczycielom Podmioty, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych zobowiązane są do przestrzegania zasad poufności i bezpieczeństwa danych osobowych, w szczególności nieudostępniania danych osobom nieuprawnionym.

Każdej osobie, której dane osobowe dotyczą, przysługuje prawo:

– dostępu do danych osobowych – sprostowania danych

– usunięcia danych – ograniczenia przetwarzania danych

– przeniesienia danych do innego administratora

– wniesienia skargi do organu nadzorczego

– wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych

- z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją

– wobec przetwarzania dotyczących Ciebie danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez administratora),

• jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego Państwa dane przetwarzane są w postaci:

– imienia

– nazwiska

– adresu

– telefonu

– adresu e-mail Państwa dane osobowe będą przetwarzane tylko przez okres, w którym będziemy mieć ku temu podstawę prawną, a więc do momentu w którym:

– ustanie możliwość dochodzenia roszczeń związanych z umową

– zostanie przyjęty Państwa sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych

- w przypadku gdy podstawą przetwarzania Państwa danych był uzasadniony interes administratora lub gdy dane były przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego.

– w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej.

Jeśli nie wyrażają Państwo zgody na dalsze przetwarzanie danych, prosimy o przesłanie informacji w odpowiedzi na tą wiadomość.